Ako vznikla Domaša? O histórii vodného diela Veľká Domaša

Domaša je vodné dielo, ktoré bolo vybudované v povodí Bodrogu. Budovala sa v rokoch 1962 až 1967. Bola budovaná ako súčasť vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine. Vodná nádrž Veľká Domaša sa nachádza v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov.

Ako vznikla Domaša? O histórii vodného diela Veľká Domaša
Ako vznikla Domaša? O histórii vodného diela Veľká Domaša (zdroj: severovychod.sk)

Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným charakterom: regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny. V jeseni roku 1965 vody Ondavy zaplavili Kelču a novovzniknutá obec Nová Kelča sa stala najmladšou obcou krajiny. Na Trepci sú dodnes k videniu aj zborené základy domov, plotne, pivnice a zbytky nosných múrov s trčiacimi armatúrami. Obce aj cesty, poľnohospodárska pôda o ploche 1100 hektárov a lesná pôda o ploche asi 300 hektárov boli zaplavené.

Traduje sa, že posledný obyvatelia z vysťahovaných a zaplavených obcí opúštali svoje nehnuteľnosti, keď už mali vodu po členky, či až po kolená.